Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Идентификация на частите За подробности относно операциите вижте страниците, указани в скоби. Подготовка на фотоапарата Когато не е прикрепен обектив A Бутон (Възпроизвеждане) (26) B Бутон на затвора (25) C Ключ ON/OFF (Захранване) (22) D Рефлектор за автоматично фокусиране/Лампичка за таймера за автоматично включване/Лампичка за разпознаване на усмивка E Говорител F Микрофон* G Терминал за включване на допълнителни аксесоари (20) H Обектив (17) I Бутон за освобождаване на обектива (18) J Рамка за закрепяне на обектива K Матрица** L Контактна част за връзка с обектива** * Докато записвате видеоклип, не закривайте тази част. ** Не докосвайте директно тази част. BG 10

A Терминал (USB) B Кукичка за раменната дръжка Препоръчваме ви да прикрепите раменната дръжка, за да не изпуснете фотоапарата. C Терминал HDMI (48) D Светлинен сензор E LCD екран LCD екранът на фотоапарата може да се накланя под различни ъгли, което позволява по-голяма гъвкавост при позиционирането по време на запис. Подготовка на фотоапарата F Бутон MOVIE (25) G Контролен диск (29) H Функционални бутони (30) BG 11