Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Подготовка

Подготовка на батерията Когато използвате фотоапарата за първи път, се уверете, че сте заредили акумулаторната “InfoLITHIUM” батерия модел NP-FW50 (приложена в комплекта). Подготовка на фотоапарата x Зареждане на батерията Можете да зареждате батерията “InfoLITHIUM”, дори когато зарядът й не е напълно изразходван. Също така, батерията може да бъде използвана, дори когато не е напълно заредена. 1 2 Поставете батерията в зарядното устройство за батерии. • Натиснете батерията, докато чуете щракване. Свържете зарядното устройство За държави/региони, за батерии към мрежата от 220 V. различни от САЩ и Канада • Лампичката CHARGE се изключва, когато зареждането приключи. • Времето, което се изисква за пълно зареждане на напълно разредена батерия при температура от 25ºС, е около 250 минути. Захранващ кабел Лампичка CHARGE BG 14

Забележки • Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия й капацитет или от условията, при които тя се зарежда. • Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда между 10ºС и 30ºС. Ефективното зареждане извън този температурен обхват може да се окаже невъзможно. • Свържете зарядното устройство за батерии към леснодостъпен контакт. • Лампичката CHARGE може да мига бързо, когато използвате батерията за първи път или ако не сте я използвали дълго време. В тези случаи, извадете батерията от зарядното устройство и отново я поставете, след това я заредете. • Не се опитвайте да презареждате батерията веднага след като е била зареждана или ако не е използвана след пълно зареждане. Това може да се отрази негативно на производителността на батерията. z Използване на фотоапарата в чужбина - Източници на захранване Можете да използвате вашия фотоапарат и зарядното устройство за батериите, а също и променливотоковия адаптер AC-PW20 (продава се отделно), във всяка държава или регион, където захранването е в границите между 100 V и 240 V, 50 Hz/60 Hz. Не използвайте електронен трансформатор (туристически преобразувател), защото това може да причини неизправност. x Поставяне на заредена батерия 1 Докато плъзгате лостчето за отваряне, отворете капачето на отделението за батерията. Подготовка на фотоапарата BG 15