Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

2 Поставете

2 Поставете батерията докрай, като едновременно с това натискате лостчето за заключване с върха на батерията. Лост за заключване Подготовка на фотоапарата 3 Затворете капачето на отделението. x Проверка на нивото на оставащия заряд на батерията Проверете нивото с помощта на следните индикатори и процентовата индикация на LCD екрана. Ниво на батерията Висок заряд Нисък заряд “Battery exhausted” (Изтощена батерия) Не можете да записвате повече снимки. Забележка • Възможно е изведеното ниво да се окаже неправилно в зависимост от определени условия. z Какво е батерия “InfoLITHUIM”? Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, която притежава функции за обмен на информация, които се основават на работните условия на вашия фотоапарат. Когато използвате батерия от вида “Info- LITHIUM” и в зависимост от условията на работа, оставащото време за използване на батерията се извежда в процентно отношение. BG 16

x Отстраняване на батерията Изключете фотоапарата и преместете лоста за заключване по посока на стрелката, след като се уверите, че лампичката за достъп не свети. Внимавайте да не изпуснете батерията. Лост за заключване Поставяне/сваляне на обектива Обективът е прикрепен към фотоапарата при покупката на устройството. Ако искате да поставите друг обектив, следвайте стъпките, описани по-долу. Задайте ключа на захранването на фотоапарата в положение OFF преди да прикрепите или свалите обектива. 1 Свалете капачето на тялото от фотоапарата и капачето от задната част на обектива, ако са прикрепени такива. Подготовка на фотоапарата 2 • Когато сменяте обектива, правете го бързо и на места, където няма прах, за да предпазите фотоапарата от попадането на прашинки във вътрешността му. Поставете обектива, като го нагласите спрямо белите маркировки на обектива и фотоапарата. • Насочете фотоапарата надолу, за да избегнете попадането на прах във вътрешността му. Бели маркировки BG 17