Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Запис на

Запис на снимки Усвояване на основните операции В режим (Автоматична настройка) фотоапаратът анализира обекта и ви позволява да записвате с подходящите настройки. 1 Задайте ключа на захранването в положение ON, за да включите фотоапарата. Насочете фотоапарата към обекта. 2 Когато фотоапаратът разпознае сцена, на LCD екрана се извежда иконата и името на разпознатата сцена: (Запис на нощни сцени), (Запис на нощни сцени със статив), (Портрет при нощни условия), (Задно осветяване), (Портретна снимка със задно осветяване), (Портрет), (Пейзаж) или (Макро). 3 Когато използвате вариообектив, завъртете варио пръстена и след това изберете кадъра. Варио пръстен Име и икона на разпознатата сцена BG 24

4 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате. Когато фокусирането бъде извършено, се чува кратък звуков сигнал и индикаторът z светва. 5 Индикатор за фокусиране Натиснете бутона на затвора докрай, за да направите снимката. Запис на видеоклипове 1 Задайте ключа на захранването в положение ON, за да включите фотоапарата. Насочете фотоапарата към обекта. 2 3 Натиснете бутона MOVIE, за да започнете запис. Фокусът и осветеността се регулират автоматично. Ако по време на запис натиснете бутона на затвора наполовина, ще можете да фокусирате по-бързо. Усвояване на основните операции Бутон MOVIE 4Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа. BG 25