Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Усвояване на

Усвояване на основните операции Забележки • Когато записвате видеоклип, е възможно звукът от работата на фотоапарата и обектива също да се запишат. Можете да изключите функцията за запис на звук, като изберете [Menu] t [Setup] t [Movie Audio Rec] t [Off] (стр. 29, 53). • Времената за продължителен запис на видеоклипове зависят от околната температура, както и от условията на работа на фотоапарата. • Когато температурата във фотоапарата се повиши, като например, когато използвате режим на продължителен запис, е възможно да се изведе съобщението “Camera overheating. Allow it to cool.” (Фотоапаратът е прегрял. Оставете го да се охлади). В този случай, изключете фотоапарата и изчакайте, докато записът отново стане възможен. Възпроизвеждане на изображения Натиснете бутона (възпроизвеждане). 1 На LCD екрана се извежда последното записано изображение. x Избор на изображение Завъртете контролния диск Бутон (възпроизвеждане) x Възпроизвеждане на видеоклипове 1 Натиснете (Индекс с изображения) на контролния диск, докато устройството е в режим на възпроизвеждане. Извеждат се 6 изображения. BG 26

2Натиснете продължително лявата част на контролния диск, за да изберете (видеоклип), и след това натиснете центъра. За да се върнете към режима за възпроизвеждане на снимки, изберете (снимка) (стр. 47). 3Завъртете контролния диск, за да изберете желания видеоклип, и след това натиснете центъра. Докато възпроизвеждате Операция с контролния диск видеоклипове За да въведете режим на пауза/за Натиснете центъра. да възстановите възпроизвеждане За да превъртите бързо напред За да превъртите бързо назад За да регулирате силата на звука Изтриване на изображения Натиснете дясната част или завъртете по посока на часовниковата стрелка. Натиснете лявата част или завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка. Натиснете долната част t горна част/ долна част. Можете да изтриете изображението, което е изведено в момента. Усвояване на основните операции 1Изведете желаното изображение и натиснете [Delete]. [Delete] BG 27