Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

2Натиснете

2Натиснете централната част на диска, за да потвърдите [OK]. Натиснете [Cancel], за да излезете от операцията. [Cancel] [OK] Усвояване на основните операции z За да изтриете няколко изображения Изберете [Menu] t [Playback] t [Delete], за да изберете и изтриете определени изображения едновременно. BG 28

Използване на контролния диск и функционалните бутони Контролният диск и функционалните бутони ви позволяват да използвате различните функции на този фотоапарат. x Контролен диск Когато извършвате запис, следните функции са зададени на контролния диск: DISP (Извеждане на съдържание) и (Компенсация на експозицията). Когато възпроизвеждате, на контролния диск са зададени следните функции: DISP (Извеждане на съдържание) и (Индекс с изображения). Когато завъртите или натиснете дясната/лявата/горната/долната част на контролния диск, като следвате дисплея на екрана, можете да изберете опциите с настройки. Вашият избор ще се въведе, когато натиснете централната част на контролния диск. Стрелката означава, че можете да завъртите контролния диск. Усвояване на основните операции Когато опциите са изведени на екрана, можете да ги преглеждате, като завъртите или натиснете горната/долната/лявата/ дясната част на контролния диск. Натиснете контролния диск в центъра, за да въведете избора си. BG 29