Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

x

x Функционални бутони Функционалните бутони имат различни приложения в зависимост от ситуацията. Ролята (функцията), която към текущия момент изпълнява всеки от функционалните бутони, се извежда на екрана. За да използвате функцията, изведена в горния десен ъгъл на екрана, натиснете функционален бутон А. За да използвате функцията, изведена в долния десен ъгъл на екрана, натиснете функционален бутон В. За да използвате функцията, изведена в центъра на екрана, натиснете контролния диск (функционален бутон С). В това ръководство функционалните бутони се извеждат чрез иконата или функцията на екрана. Усвояване на основните операции A C B В този случай, функционален бутон А работи като бутона [Menu], функционален бутон В работи като бутон [Shoot. Tips], а функционален бутон С работи като бутона [Shoot Mode]. BG 30

Използване на помощните функции на фотоапарата Този фотоапарат притежава “Помощни упътвания”, които обясняват различните функции, както и “Съвети за снимане”, които представляват напътствия за запис на по-добри снимки. Използвайте тези упътвания, за да се възползвате максимално от функциите на фотоапарата. x Помощни упътвания Когато промените настройка и др., фотоапаратът извежда помощно упътване, което обяснява съответната функция. Можете да скриете упътванията, като изберете [Menu] t [Setup] t [Help Guide Display] t [Off]. x Съвети за снимане Фотоапаратът извежда съвети за снимане в зависимост от избрания режим за запис. 1 Когато в долния десен ъгъл на екрана се изведе индикация [Shoot. Tips], натиснете бутона, намиращ се долу вдясно на екрана (стр. 30). Автоматично ще се изведе съвет в зависимост от настоящия режим. Усвояване на основните операции [Shoot. Tips] 2 Натиснете лявата или дясната част на контролния диск и потърсете желания от вас съвет за снимане. • Завъртете контролния диск, за да прегледате текста нагоре или надолу. z За да прегледате всички съвети за запис Можете да търсите измежду всички съвети за снимане в менюто. 1[Menu] t [Camera] t [Shooting Tip List]. 2Потърсете желания съвет за запис. Можете да прегледате съвет от [Table of contents] (Съдържание). BG 31