Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

x Панорамни

x Панорамни изображения/Триизмерни панорамни изображения Докато въртите фотоапарата по оста, той прави няколко снимки и ги комбинира в едно панорамно изображение. Изберете (Панорама) или (3D Панорама) (стр. 36). 1 2Насочете фотоапарата към края на сцената, която ще записвате, и след това натиснете бутона на затвора докрай. 3Завъртете фотоапарата по оста, като следвате насоката на LCD екрана. Тази част няма да бъде заснета. Насочваща индикаторна лента Забележка • Фотоапаратът ще продължи да снима в режим [Sweep Panorama] и затворът ще продължи да щрака, докато не достигнете края на записа. BG 38

z Възпроизвеждане на панорамни изображения Можете да прегледате панорамни изображения от единия до другия край, като натиснете централната част на контролния диск, докато панорамното изображение е изведено на екрана. Натиснете отново в центъра, за да въведете режим на пауза. Показва изведената част от цялото панорамно изображение. • Панорамните изображения се възпроизвеждат с помощта на приложения софтуер “PMB” (стр. 61). • Възможно е панорамните изображения, които са записани с други фотоапарати, да не се изведат правилно. x Приоритет на скоростта на затвора Mожете да запечатате движението на движещ се обект по различни начини, като регулирате скоростта на затвора. Например, можете да запечатате един миг от движението, като използвате настройката за запис с висока скорост на затвора, или можете да запишете изображение, проследяващо движението на обекта, като използвате настройка за запис с ниска скорост на затвора. Изберете S (Приоритет на скоростта на затвора) (стр. 36). 1 Завъртете контролния диск, за да изберете желаната стойност, 2и натиснете центъра на контролния диск. Използване на функциите за запис BG 39