Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

z Скорост на

z Скорост на затвора Когато използвате по-висока скорост на затвора, движещият се обект, като например бягащ човек, автомобил или пръски от морски вълни, изглежда като че ли е замръзнал. Когато използвате по-ниска скорост на затвора, фотоапаратът записва изображение, проследяващо движението на обекта, и по този начин кадърът изглежда по-динамичен и естествен. x Приоритет на диафрагмата Можете да регулирате обхвата на фокуса или можете да разфокусирате фона. Изберете A (Приоритет на диафрагмата) (стр. 36). 1 Завъртете контролния диск, за да изберете желаната стойност, 2и натиснете центъра на контролния диск. • Можете да записвате видеоклип със зададена стойност на диафрагмата. BG 40

Избор на режим на работа със светкавицата Прикрепете светкавицата (стр. 20). 1 Натиснете [Menu]. 2 [Menu] Използвайте контролния диск, за да изберете [Camera] t 3 [Flash Mode], и натиснете центъра на контролния диск. Завъртете контролния диск, за да изберете желания режим, 4и след това натиснете центъра на контролния диск. (Изключена светкавица): Не светва, дори когато светкавицата е вдигната. (Автоматична светкавица): Светва, ако е тъмно или ако снимате срещу източник на светлина. (Плътна светкавица): Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора. (Бавна синхронизация): Светва всеки път, когато натиснете бутона на затвора. Записът с бавна синхронизация ви позволява да записвате ясни изображения на обекти и фон. (Задна синхронизация): Светва точно преди експозицията да приключи всеки път, когато натиснете бутона на затвора. За създаването на по-естествена снимка, устройството записва изображение, проследяващо движението на обекта. • Опциите, които можете да изберете за режима на светкавицата, зависят от режима на запис (стр. 58). Използване на функциите за запис Обхват на светкавицата Обхватът на приложената светкавица зависи от ISO чувствителността и стойността на диафрагмата. F2.8 F3.5 F5.6 ISO200 1 – 3.5 m 1 – 2.8 m 1 – 1.8 m ISO1600 2.8 – 10 m 2.3 – 8 m 1.4 – 5 m BG 41