Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Използване

Използване на таймера за самостоятелно включване 1 Натиснете [Menu]. [Menu] Използвайте контролния диск, за да изберете [Camera] t [Drive 2 Mode] t [Self-timer]. Натиснете [Option], после завъртете контролния диск, за да 3 изберете желания режим, и натиснете централната част. (Тамер за самостоятелно включване: 10 секунди): Задава 10-секундно забавяне на таймера за самостоятелно включване. Използвайте тази функция, когато желаете да се включите в снимката. Когато натиснете бутона на затвора, лампичката за таймера мига и се чува звуков сигнал, докато затворът сработи. (Тамер за самостоятелно включване: 2 секунди): Задава 2-секундно забавяне на таймера за самостоятелно включване. По този начин можете да предотвратите замъгляването на снимката, причинено от клатенето на фотоапарата при натискане на бутона на затвора. • За да отмените таймера, задайте [Drive Mode] в положение [Single-shot Adv.]. Продължителен запис на снимки Този фотоапарат притежава функция за продължителен запис на снимки, която се активира с натискането и задържането на бутона на затвора. 1 Натиснете [Menu]. [Menu] Използвайте контролния диск, за да изберете [Camera] t [Drive 2 Mode] t [Continuous Adv.] и натиснете центъра на контролния диск. BG 42

z За продължителен запис с по-висока скорост Изберете (Запис с приоритет на скоростта) от режим на запис (режим Drive), за да записвате продължително време повече снимки (максимум 5.5 снимки в секунда). Фокусът и експозицията, зададени за първата снимка, се използват и за следващите кадри. Използване на функциите за запис BG 43