Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Using the playback

Using the playback functions Увеличаване на възпроизвежданото изображение (Увеличаване на изображението) Натиснете бутона 1 (Възпроизвеждане), за да влезете в режим на възпроизвеждане. Изведете изображението, което 2 желаете да увеличите, след това натиснете [Enlarge] (централната част на контролния диск). Бутон (Възпроизвеждане) Контролен диск Завъртете контролния диск, за да регулирате размера. 3 Натиснете горната/долната/дясната/лявата част на 4 контролния диск, за да изберете частта, която да увеличите. • За да отмените операцията, натиснете [Exit]. BG 46

Извеждане на списък с изображения Натиснете бутона 1 (Възпроизвеждане), за да влезете в режим на възпроизвеждане. Натиснете (Индекс с 2 изображения) на контролния диск. Едновременно се извеждат 6 изображения. Бутон (Възпроизвеждане) 3 Завъртете контролния диск, за да изберете изображението. • За да се върнете към екран с единично изображение, изберете желаното изображение и натиснете центъра на контролния диск. z Превключване между снимки и видеоклипове Можете да превключите лесно вида изображения, които да се извеждат в индекс екрана. Натиснете лявата част на контролния диск продължително, за да изберете (снимки) или (видеоклипове), и след това натиснете центъра на контролния диск. Не можете да извеждате едновременно снимки и видеоклипове в индекс екрана. Използване на функциите за възпроизвеждане Използване на функциите за запис BG 47