Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

BG 54 Настройки

BG 54 Настройки за мултифункционалния бутон Настройки за левия бутон Задава функции за левия бутон на контролния диск (Shoot Mode (Режим на запис)/Shoot. Tips (Съвети за записа)/ Drive Mode (Режим на запис)/AF (Автоматичен фокус)/ MF Select (Избор на ръчен фокус)/Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране)/Autofocus Area (Област за автоматично фокусиране)/Precision Dig.Zoom (Прецизен цифров зуум)/ISO/White Balance (Баланс на бялото)/ Metering Mode (Режим на измерване)/DRO/Auto HDR (Автоматичен HDR)/Creative Style (Креативен стил)/Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)/ Flash Compensation (Компенсация на светкавицата)/MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране)/Not set (Без настройка)) Настройки за десния бутон Настройка на функционалния бутон B Настройка на функционалния бутон C Custom (Потребителски) Основни настройки Menu start (Стартиране на менюто) Beep (Звуков сигнал) Задава функции за десния бутон на контролния диск (Shoot Mode (Режим на запис)/Shoot. Tips (Съвети за записа)/Drive Mode (Режим на запис)/AF (Автоматичен фокус)/MF Select (Избор на ръчен фокус)/Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране)/Autofocus Area (Област за автоматично фокусиране)/Precision Dig.Zoom (Прецизен цифров зуум)/ISO/White Balance (Баланс на бялото)/Metering Mode (Режим на измерване)/DRO/Auto HDR (Автоматичен HDR)/Creative Style (Креативен стил)/ Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)/Flash Compensation (Компенсация на светкавицата)/MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране)/Not set (Без настройка)) Задава функции за функционалния бутон B (Shoot Mode (Режим на запис)/Shoot. Tips (Съвети за записа)/Drive Mode (Режим на запис)/ AF (Автоматичен фокус)/MF Select (Избор на ръчен фокус)/Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране)/Precision Dig.Zoom (Прецизен цифров зуум)/ ISO/White Balance (Баланс на бялото)/Metering Mode (Режим на измерване)/DRO/Auto HDR (Автоматичен HDR)/Creative Style (Креативен стил)/Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)/Flash Compensation (Компенсация на светкавицата)/MF Assist (Помощ при ръчно фокусиране)) Задава функции за функционалния бутон C (Shoot Mode (Режим на запис)/Custom (Потребителски)) Задава потребителски настройки за функционалния бутон C. (Drive Mode (Режим на запис)/AF (Автоматичен фокус) MF Select (Избор на ръчен фокус)/Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране)/Autofocus Area (Област за автоматично фокусиране)/ISO/White Balance (Баланс на бялото)/Metering Mode (Режим на измерване)/DRO/Auto HDR (Автоматичен HDR)/Creative Style (Креативен стил)/Flash Mode (Режим на работа със светкавицата)/Not set (Без настройка)) Избира първото изведено меню от главното меню или последния екран с менюта. (Top (Главно меню)/Previous (Предходно меню)) Избира краткия звуков сигнал, който се възпроизвежда при работата с фотоапарата. (AF Sound (Включен звук за автоматично фокусиране)/High (Висок звук)/Low (Нисък звук)/Off (Изключен звук))

Language (Език) Избира езика, който се използва на екрана. Date/Time Setup (Настройки Задава датата и часа. на датата и часа) Area Setting (Настройка на Избира областта, в която използвате фотоапарата. областта) Help Guide Display (Дисплей Включва или изключва дисплея с помощните с помощни съобщения) съобщения. (On (Включен)/Off (Изключен)) Power Save (Пестене на Задава времето, след което фотоапаратът преминава захранването) в режим на пестене на захранването. (30 Min (30 минути)/10 Min (10 минути)/ 5 min (5 минути)/1 Min (1 LCD Brightness (Яркост на LCD екрана) Display Color (Цвят на дисплея) Wide Image (Широко изображение) Playback Display (Дисплей за възпроизвеждане) CTRL FOR HDMI USB Connection (USB връзка) минута)) Задава яркостта на LCD екрана.(Auto (Автоматична настройка)/Manual (Ръчна настройка)/Sunny Weather (Настройка за слънчево време)) Извежда цвета на LCD монитора.(Black (Черен)/ White (Бял)/Blue (Син)/Pink (Розов)) Избира начина на извеждане на широки изображения.(Full Screen (Извеждане на цял екран)/ Normal (Нормално извеждане)) Избира начина, който се използва за възпроизвеждане на портретни изображения. (Auto Rotate (Автоматично завъртане)/Manual Rotate (Ръчно завъртане)) Задава настройка дали да управлявате фотоапарата с устройството за дистанционно управление на HDMIсъвместим телевизор.(On (Включен)/Off (Изключен)) Избира начина, който се използва за USB връзка. (Mass Storage (Устройство за съхранение на данни)/ PTP (От точка до точка)) Cleaning Mode (Режим на Позволява ви да почиствате матрицата. почистване) Version (Версия) Извежда версията на фотоапарата и обектива. Demo Mode Задава настройка дали да се изведе режимът на (Демонстрационен демонстрация за видеоклипове.(On (Включен)/Off режим) (Изключен)) Reset Default (Връщане на фабричните настройки)Връща настройките на фотоапарата към фабричните им стойности. Настройки за картата с памет Format (Форматиране) Форматира картата с памет. File Number (Номер на Избира начина, който се използва за номерация на файла) файловете на изображенията.(Series (Серия)/Reset (Нулиране)) Folder Name (Име на Избира формата за име на папката.(Standard Form папката) (Стандартен формат)/Date Form (Формат по дата)) Select Shoot. Folder Избира папката за запис. (Избор на папка за запис) Проверка на възможните функции BG 55