Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

New Folder (Нова

New Folder (Нова папка) Създава нова папка. Recover Image DB (Поправка на файла с база данни) Display Card Space (Извеждане на свободното място на картата) Eye-Fi настройки* Upload Settings (Настройки за качване) Поправя файла с база данни за видеоклипове, когато бъдат открити несъответствия. Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия брой снимки, които можете да запишете на картата с памет. Активира функцията за качване на фотоапарата, когато използвате Eye-Fi карта.(On (Активирана)/Off (Изключена)) * Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия фотоапарат. Не използвайте Eye-Fi карта с фотоапарата, когато се намирате в самолет. Ако във фотоапарата е поставена Eye-Fi карта, задайте [Upload Settings] в положение [Off]. Можете да използвате Eye-Fi карти само в държавите/регионите, в които сте ги закупили. Използвайте Eye-Fi картите в съответствие със законите на съответните държави/региони, от откъдето сте ги закупили. BG 56

Възможни функции за всеки режим на запис Функциите, които можете да използвате, зависят от избрания режим на запис. В таблицата по-долу, с маркировката са отбелязани възможните функции, а маркировката – показва функциите, които не са достъпни. Функциите, които не можете да използвате, се извеждат в сиво на екрана. Режим на запис Компенсация на експозицията Автоматична настройка – Таймер за самостоятелно включване Продължителен Разпознаване запис на лице Запис при разпознаване на усмивка Панорама – – – – 3D Панорама – – – – Намаляване на размазването при движение Избор на сцена – – – – – – – – Ефект на изображението Режим на автоматично програмиране Приоритет на диафрагмата Приоритет на скоростта на затвора Ръчна експозиция – – – – – – – – – – – – – Проверка на възможните функции Забележка • Възможните функции могат да бъдат ограничени от условия, различни от режима на запис. BG 57