Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

BG 62 Можете да

BG 62 Можете да намерите поддържащата информация за “Sony Image Data Suite” (само на английски език): http://www.sony.co.jp/ids-se/

Others Проверка на броя изображения, които можете да запишете След като поставите картата с памет във фотоапарата и зададете ключа на захранването в положение ON, броят изображения, които можете да запишете (ако продължите да записвате със същите настройки), ще се изведе на LCD екрана. Забележки • Когато индикацията “0” (брой на изображенията, които можете да запишете) мига в жълто, това означава, че картата с памет е пълна. Подменете картата с памет или изтрийте изображения от настоящата карта с памет (стр. 27). • Когато индикацията “NO CARD” (брой на изображенията, които можете да запишете) мига в жълто, това означава, че не е поставена карта с памет. Поставете карта с памет. x Брой снимки и време за видеоклипове, които можете да запишете на картата с памет Снимки Таблицата показва приблизителния брой на снимките, които могат да бъдат съхранени на носител на запис, форматиран с този фотоапарат. Стойностите се определят като се използват стандартни тестови карти на Sony. Стойностите се различават в зависимост от условията на снимане. Размер на изображението: L 16M Съотношение на екрана: 3:2* (Мерни единици: Изображения) Други Капацитет Качество Стандартно качество Добро качество RAW & JPEG RAW 2GB 4GB 8GB 16GB 386 781 1587 3239 6406 270 548 1116 2279 4510 74 154 319 657 1304 106 220 452 928 1840 * Когато [Aspect Ratio] е зададен в положение [16:9], можете да записвате повече изображения отколкото броя, който е указан в таблицата по-горе (освен за [RAW] формат). 32GB BG 63