Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател Цвят за подчертаване Задава цвета, който се използва за функцията за подчертаване. 1 [Menu] t [Setup] t [Peaking Color] t желана настройка. Съдържание White (Бял) Подчертава белия цвят. Red (Червен) Подчертава червения цвят. Yellow (Жълт) Подчертава жълтия цвят. Забележка • Тази опция не е достъпна, ако опцията [Peaking Level] е зададена в положение [Off]. Търсене по примерни изображения 100 BG

Хистограма Извежда или скрива хистограмата. Хистограмата е разпределението на осветеността, която показва колко пиксела от определен тип осветеност съществуват в изображението. 1 [Menu] t [Setup] t [Histogram] t желана настройка. Съдържание On (Включена) Off (Изключена) Извежда хистограмата. Не извежда хистограмата. Търсене по примерни изображения Забележка • Не можете да извеждате хистограмата в следните режими: - Запис на видеоклипове - [Sweep Panorama] - [3D Sweep Panorama] z Какво е хистограма Хистограмата извежда разпределението на осветеността в цялата гама и показва колко пиксели от определено ниво на осветеност има в снимката. При по-светлите изображения цялата хистограма се измества надясно, а при по-тъмни изображения хистограмата се измества наляво. A Брой пиксели B Осветеност Търсене в менюто Азбучен указател Тъмно Светло 101 BG