Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Помощ при

Помощ при ръчно фокусиране Автоматично увеличава изображението на екрана, за да извършвате по-лесно ръчното фокусиране. Тази опция работи в режими [Manualfocus] или [DMF]. 1 [Menu] t [Setup] t [MF Assist] t желана настройка. 2 Завъртете пръстена за фокусиране, за да регулирате фокуса. Изображението се увеличава 7.5 пъти. Можете да увеличавате изображението до 15 пъти. • По време на DMF (Директно ръчно фокусиране), завъртете пръстена за фокусиране, след като автоматично сте регулирали фокуса, докато бутонът на затвора е натиснат наполовина. No Limit (Без ограничения) Увеличава дисплея, докато изберете [Exit]. 5 sec (5 секунди) Увеличава изображението за 5 секунди. Съдържание Търсене по примерни изображения 2 sec (2 секунди) Увеличаване на изображението за 2 секунди. Off (Изключен) Забележки Не увеличава изображението. • Не можете да използвате [MF Assist] заедно със: – запис на видеоклипове – [Precision Dig. Zoom] • Когато прикрепите А-байонет обектив, различен от SAM и SSM (продава се отделно), натискането на [MF Assist] (функционален бутон) ще увеличи изображението. • Когато прикрепите А-байонет обектив, дисплеят се увеличава, докато изберете [Exit] по същия начин както при опцията [No Limit], дори ако сте задали [2 sec] или [5 sec]. Търсене в менюто Азбучен указател 102 BG

Цветова гама Начинът, по който са представени цветовете чрез комбинация от цифри или гамата от възпроизвежданите цветове, се наричат “цветова гама” (color space). Можете да промените цветовата схема в зависимост от целите ви. 1 [Menu] t [Setup] t [Color Space] t желана настройка. Съдържание sRGB AdobeRGB Забележки Това е стандартна цветова схема за цифрови фотоапарати. Използвайте sRGB при нормален запис като например, когато имате намерение да отпечатвате изображения без да ги променяте. Тази цветова схема притежава широка гама от възпроизвеждани цветове. Когато голяма част от обекта е в зелено или червено, функцията Adobe RGB е ефективна. Името на файла на изображението започва с “_DSC.” • Adobe RGB е формат за софтуери или принтери, които поддържат обработка на цветовете и опцията за разстояние между цветовете DCF2.0. Възможно е софтуер и принтер, които не поддържат функцията за обработка на цветовете, да не изведат или отпечатат правилните цветове на изображението. • Когато изведете изображение, записано на Adobe RGB-съвместимо или несъвместимо устройство, изображението се извежда с ниска наситеност. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 103 BG