Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Намаляване

Намаляване на шума при дълга експозиция Когато зададете скоростта на затвора с една секунда повече (Запис с дълга експозиция), функцията за намаляване на смущенията се включва за същото време, за което е бил отворен затворът. Това се получава, за да се намалят смущенията, които са типични за дългата експозиция. 1 [Menu] t [Setup] t [Long Exposure NR] t желан режим. On Off Забележки Включва функцията за намаляване на смущенията за времето, за което е отворен затворът. Докато функцията за намаляване на смущенията работи, се извежда съобщение и вие не можете да записвате друга снимка. Изберете тази опция, за да зададете приоритет на качеството на изображението. Не включва функцията за намаляване на смущенията. Изберете тази опция, за да зададете приоритет на времето за запис. • Намаляването на смущенията не се извършва, когато използвате следните функции, дори когато сте задали опцията в положение [On]: – [Continuous Adv.] – [Speed Priority Cont.] – [Bracket: Cont.] – [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] • Не можете да промените [Long Exposure NR], когато използвате следните функции: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 106 BG

Азбучен указател Намаляване на шума при висока стойност на ISO Фотоапаратът намалява смущенията, когато станат по-забележими, докато чувствителността на фотоапарата е висока. 1 [Menu] t [Setup] t [High ISO NR] t желана настройка. Auto (Автоматична настойка) Weak (Слаба стойност) Включва функцията за автоматично намаляване на шума при висока стойност на ISO. Включва умерено функцията за намаляване на шума при висока стойност на ISO. Съдържание Търсене по примерни изображения Забележки • Не можете да зададете [High ISO NR], когато използвате следните функции: – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] • Намаляването на смущенията няма да се извърши за RAW изображения. Търсене в менюто 107 BG