Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Настройка на

Настройка на функционалния бутон C Задава функции за функционалния бутон C Съдържание 1 [Menu] t [Setup] t [Soft Key C Setting] t желана настройка. Shoot Mode (Режим на запис) Custom (Потребителски) Извежда функция, зададена към [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] или [Custom 5]. Извеждане на функция, зададена към [Custom], на функционалния бутон C. 1 Натиснете функционалния бутон C, когато изведете [Custom]. 2 Изберете [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] или [Custom 5], като натиснете дясната/лявата част на контролния диск. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Забележка • Функцията, която е зададена за функционалния бутон С на контролния бутон, се извежда само когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] или [Manual Exposure]. 112 BG

Custom (Потребителски настройки) Задава функция за [Custom 1] до [Custom 5] на функционалния бутон C. Съдържание 1 [Menu] t [Setup] t [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] или [Custom 5] t желана настройка. Търсене по примерни изображения Настройка по подразбиране за всяка [Custom] опция [Custom 1] [Custom 2] [Custom 3] [Custom 4]/[Custom 5] Забележки Възможни функции Drive Mode (Режим на запис) AF/MF Select (Избор на автоматичен/ръчен фокус) Autofocus Mode (Режим на автоматично фокусиране) Autofocus Area (Област за автоматично фокусиране) ISO White Balance (Баланс на белия цвят) Metering Mode (Режим на измерване) DRO/Auto HDR (DRO/Автоматичен HDR) Creative Style (Креативен стил) Flash Mode (Режим на работа със светкавицата) Not set (Без настройка) Търсене в менюто Азбучен указател • Функцията, която е зададена за функционалния бутон С на контролния бутон, се извежда само когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] или [Manual Exposure]. • Не е необходимо да зададете всички опции в [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] или [Custom 5]. 113 BG