Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател Стартиране на менюто Позволява ви да избирате дали началният екран на менюто да се извежда винаги или да се извежда екранът с опцията, която сте настройвали последно. 1 [Menu] t [Setup] t [Menu start] t желана настройка. Top (Главно меню) Previous (Предходно меню) Винаги извежда началния екран на менюто. Извежда екрана с последно-настройваната опция. По този начин лесно можете да нулирате последната настройка. Съдържание Търсене по примерни изображения 114 BG

Азбучен указател Звуков сигнал Избира звуковия сигнал, когато работите с фотоапарата.. 1 [Menu] t [Setup] t [Beep] t желана настройка. Съдържание AF Sound (Включен звук за автоматично фокусиране) High (Висок звук) Low (Нисък звук) Off (Изключен звук) Звуковите сигнали ще се чуват само когато обектът е на фокус и по време на обратно броене при таймера за самостоятелно включване. Включва звукови сигнали, когато натискате контролния диск или функционалните бутони. Ако желаете да намалите силата на звука, изберете [Low]. Изключва звуковите сигнали. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 115 BG