Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене по

Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Език Избира езика, който се използва за опциите в менюто, предупрежденията и съобщенията. 1 [Menu] t [Setup] t [ Language] t желан език. Съдържание 116 BG

Азбучен указател Настройка на дата/час Задава отново датата и часа 1 [Menu] t [Setup] t [Date/Time Setup] 2 Задайте датата, часа и др. Съдържание Daylight Svg. Date Format Изберете [ON] или [OFF]. Изберете начина на извеждане на датата и часа. Търсене по примерни изображения Забележка • Фотоапаратът не притежава функция за наслагване на датата върху снимките. Можете да отпечатвате и запазвате снимки с дата, като използвате “PMB” на CD-ROM диска (приложен в комплекта). Търсене в менюто 117 BG