Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател Настройка на областта Задава областта, в която използвате фотоапарата. Това ви позволява да зададете местната област, когато използвате фотоапарата в чужбина. 1 [Menu] t [Setup] t [Area Setting] t желана настройка. 2 Натиснете дясната или лявата част на контролния диск, за да изберете областта. Съдържание Търсене по примерни изображения 118 BG

Търсене в менюто Азбучен указател Дисплей с помощни съобщения Можете да изберете дали да извеждате помощните съобщения или не, когато работите с фотоапарата. 1 [Menu] t [Setup] t [Help Guide Display] t желана настройка. Съдържание On (Включен) Off (Изключен) Извежда дисплея с помощни съобщения. Не извежда помощните съобщения. Тази опция не е подходяща, когато желаете да извършите бързо следващата операция. Търсене по примерни изображения 119 BG