Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Азбучен

Азбучен указател Пестене на захранването Можете да зададете настройка за превключване на фотоапарата в режим на пестене на захранването. Натискането на бутона на затвора наполовина връща фотоапарата в режим на запис. 1 [Menu] t [Setup] t [Power Save] t желана настройка. 1 Min Преминава в режим на пестене на захранването след зададения интервал от време. 5 Min 10 Min 30 Min Съдържание Търсене по примерни изображения Забележка • Изключете фотоапарата, когато не планирате да го използвате продължително време. Търсене в менюто 120 BG

Азбучен указател Яркост на LCD екрана Яркостта на LCD екрана автоматично се регулира към осветлението на околната среда, като се използва светлинен сензор (стр. 11). Можете ръчно да зададете яркостта на LCD екрана. 1 [Menu] t [Setup] t [LCD Brightness] t желана настройка. Съдържание Auto (Автоматична настройка) Manual (Ръчна настройка) Sunny Weather (Настройка за слънчево време) Автоматично регулира яркостта. Позволява ви да регулирате яркостта в рамките на -2 до +2. Автоматично регулира яркостта спрямо условията, когато снимате на открито. Забележки • Когато зададете в положение [Auto], не покривайте светлинния сензор с ръка или друго. • Когато използвате фотоапарата с променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно), яркостта на LCD екрана винаги е зададена в положение +2, дори и да сте избрали [Auto]. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 121 BG