Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател Цвят на дисплея Извежда цвета на LCD монитора. 1 [Menu] t [Setup] t [Display Color] t желана настройка. Съдържание Black (Черен) Избира съответния цвят. White (Бял) Blue (Син) Pink (Розов) Търсене по примерни изображения 122 BG

Търсене в менюто Азбучен указател Широко изображение Избира начина на извеждане на широки изображения. 1 [Menu] t [Setup] t [Wide Image] t желана настройка. Съдържание Full Screen (Извеждане на цял екран) Normal (Нормално извеждане) Извежда широкоекранни изображения на целия екран. Извежда широкоекранните изображения и информацията за операциите на екрана. Търсене по примерни изображения 123 BG