Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Азбучен

Азбучен указател Дисплей за възпроизвеждане Избира начина, който се използва за възпроизвеждане на портретни изображения. 1 [Menu] t [Setup] t [Playback Display] t желана настройка. Auto Rotate (Автоматично завъртане) Manual Rotate (Ръчно завъртане) Забележка Извежда в портретна позиция. Извежда в пейзажна позиция. • Когато възпроизвеждате изображение на телевизионния екран или на компютъра, то ще се изведе в портретна позиция, дори ако изберете [Manual Rotate]. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 124 BG

Азбучен указател CTRL FOR HDMI Когато свържете фотоапарата към “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор чрез HDMI кабел (продава се отделно), можете да възпроизвеждате изображения на вашия фотоапарат, като използвате устройството за дистанционно управление на телевизора. Вижте стр. 140 за подробности относно “BRAVIA” Sync. 1 [Menu] t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t желана настройка. On (Включен) Off (Изключен) Управлява фотоапарата с устройството за дистанционно управление на телевизора. Не управлява фотоапарата с устройството за дистанционно управление на телевизора. Забележка • Можете да извършвате операции с фотоапарата чрез устройството за дистанционно управление на вашия телевизор, като свържете фотоапарата с “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 125 BG