Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Азбучен

Азбучен указател USB връзка Избира начина, който да се използва за USB връзката. 1 [Menu] t [Setup] t [USB Connection] t желана настройка. Съдържание Mass Storage (Устройство за съхранение на данни) PTP (от точка до точка) Осъществява Mass Storage връзка между фотоапарата и компютъра или друго USB устройство. Стандартен режим. Когато свържете фотоапарата към компютър, прозорецът за копиране автоматично се извежда и изображенията в папката за запис на фотопарата се копират на компютъра (с Windows 7/Vista/XP, Mac OS X). Търсене по примерни изображения Забележка • Не можете да прехвърляте видеоклипове и RAW изображения посредством [PTP]. Търсене в менюто 126 BG

Режим на почистване Позволява ви да почиствате матрицата. 1 [Menu] t [Setup] t [Cleaning Mode] t [OK]. Извежда се съобщението “After cleaning, turn camera off. Continue?” (Изключете фотоапарата след почистването. Продължете?) 2 Изберете [OK]. Функцията против напрашаване се включва автоматично. 3 Изключете фотоапарата. 4 Свалете обектива. 5 Използвайте продухваща четка, за да почистите повърхността на матрицата и областта около нея. 6 Прикрепете обектива. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Забележки • Почистването може да бъде извършвано само когато нивото на заряд в батерията е (3 оставащи индикаторни отделения) или повече. Препоръчваме ви да използвате AC-PW20 променливотоков адаптер (продава се отделно). • Не използвайте спрей, защото във вътрешността на фотоапарата може да останат капчици. • Когато почиствате матрицата, не поставяйте връхчетата на четката в празнините зад мястото, където се монтира обективът, защото приближаването на четката до матрицата не е препоръчително. • Задръжте фотоапарата обърнат надолу, за да предотвратите повторното попадане на прах във вътрешността му. • По време на почистването на фотоапарата внимавайте за механични вибрации. Азбучен указател 127 BG