Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател Версия Извежда версията на вашия фотоапарат и обектив. Проверете версията, когато има възможност за обновяване на фърмуера. 1 [Menu] t [Setup] t [Version]. Забележка • Обновяването на версията може да бъде извършвано само когато нивото на заряд в батерията е (3 оставащи индикаторни отделения) или повече. Препоръчваме ви да използвате AC-PW20 променливотоков адаптер (продава се отделно). Съдържание Търсене по примерни изображения 128 BG

Азбучен указател Режим на демонстрация Функцията [Demo Mode] извежда автоматично видеоклиповете, записани на картата с памет (демонстрация), когато с фотоапарата не се работи за определено време. Обикновено избирайте [Off]. 1 [Menu] t [Setup] t [Demo Mode] t желана настройка. Съдържание On Off Демонстрацията автоматично стартира, когато не работите с фотоапарата около 1 минута. Не извежда демонстрацията. Забележки • Дори когато сте избрали [On], фотоапаратът не стартира режима на демонстрация, ако на картата с памет няма записан видеоклип. • Когато изберете [On], фотоапаратът не преминава в режим на пестене на захранване. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 129 BG