Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател Връщане на фабричните настройки Нулира настройките в стойностите им по подразбиране. Дори ако включите функцията [Reset Default], изображенията се запазват. 1 [Menu] t [Setup] t [Reset Default] t [OK]. Забележки • Внимавайте да не изключите фотоапарата по време на операцията по нулиране. • Настройките за [Date/Time Setup] и [Area Setting] не се нулират. Съдържание Търсене по примерни изображения 130 BG

Азбучен указател Форматиране Форматира картата с памет. За да сте сигурни в стабилната работа на картата с памет, препоръчваме ви да форматирате носителя, когато го използвате с фотоапарата за първи път, като за целта използвате самото устройство. Обърнете внимание, че форматирането ще изтрие всички записани данни на картата с памет и данните не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че сте подсигурили важните данни на компютър или на друго устройство. 1 [Menu] t [Setup] t [Format] t [OK]. Забележки • Форматирането безвъзвратно изтрива всички данни, включително и защитените изображения. • По време на форматирането лампичката за запис светва. Не вадете картата с памет, докато лампичката свети. • Форматирайте картата с памет, като използвате функциите на фотоапарата. Ако форматирате картата на вашия компютър, картата с памет може да се окаже неизползваема с вашия фотоапарат според вида на формата, който използвате. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 131 BG