Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Азбучен

Азбучен указател Номер на файла Избира начина за задаване на номера на изображенията 1 [Menu] t [Setup] t [File Number] t желана настройка. Съдържание Series Reset Този фотоапарат не нулира номерата на файловете и задава номера на файлове в поредност, докато се достигне номер “9999”. Фотоапаратът нулира номерата на файловете и им задава номера, започващи от “0001” в следните случаи. Когато папката за запис съдържа файл, броят е с едно по-голям отколкото е най-големият зададен номер. • Когато форматът на папката бъде променен. • Когато всички изображения в папката бъдат изтрити. • Когато носителят на запис бъде сменен. • Когато носителят на запис бъде форматиран. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 132 BG

Азбучен указател Име на папката Снимките, които записвате, се запазват в папка, която автоматично се създава в папката DCIM на картата с памет. Можете да промените формата на името на папката. 1 [Menu] t [Setup] t [Folder Name] t желана настройка. Съдържание Standard Form (Стандартен формат) Date Form (Формат по дата) Формата на името на папката е както следва: име на папката + MSDCF. Пример: 100 MSDCF Името на папката е както следва: име на папката + Y (последна цифра от година)/MM (месец)/DD (ден). Пример: 10010405 (Име на папката: 100, дата 04/05/2010) Търсене по примерни изображения Забележка • Форматът на папката за видеоклипове се фиксира в положение “номер на папка + MNV01”. Не можете да промените това име. Търсене в менюто 133 BG