Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател Избор на папка за запис Когато изберете папка със стандартен формат и ако съществуват две или повече папки, вие можете да изберете папка за запис, която да използвате за запис на снимки. 1 [Menu] t [Setup] t [Select Shoot. Folder] t желана папка. Забележка • Не можете да избирате папката, когато изберете настройка [Date Form]. Съдържание Търсене по примерни изображения 134 BG

Търсене в менюто Азбучен указател Нова папка Създава папка в картата с памет за запис на изображения. Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато създадете или изберете друга папка за запис. 1 [Menu] t [Setup] t [New Folder] t [OK]. Създава се нова папка с номер, който е с едно по-голям от последния номер, който сте използвали. Забележки • Папките за снимки и видеоклипове, които са с едни и същи номера, се създават едновременно • Когато поставите във фотоапарата карта с памет, която е била използвана с друго оборудване, и запишете изображения, автоматично се създава нова папка. • В една папка могат да бъдат запазени до 4,000 изображения общо - както снимки, така и видеоклипове. Когато капацитетът на папката бъде надхвърлен, автоматично се създава нова папка. Съдържание Търсене по примерни изображения 135 BG