Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател Поправка на файла с база данни Когато във файла с базата данни за видеоклипове бъдат открити несъответствия, които са резултат от обработката на видеоклиповете на компютър и др., видеоклиповете не могат да бъдат записвани и възпроизвеждани. Ако това се случи, фотоапаратът ще поправи файла. 1 [Menu] t [Setup] t [Recover Image DB] t [OK]. Извежда се екранът [Recover Image DB] и фотоапаратът поправя файла. Изчакайте, докато поправката приключи. Забележка • Използвайте батерия с достатъчен заряд. Ако зарядът в батерията е нисък, това може да доведе до повреда в данните. Съдържание Търсене по примерни изображения 136 BG

Търсене в менюто Азбучен указател Извеждане на свободното място на картата Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия брой снимки, които можете да запишете на картата с памет. 1 [Menu] t [Setup] t [Display Card Space]. Съдържание Търсене по примерни изображения 137 BG