Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Използване

Използване на “BRAVIA” Sync Когато свържете фотоапарата към телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, и използвате HDMI кабел (продава се отделно), можете да работите с фотоапарата чрез устройството за дистанционно управление на телевизора. 1 Свържете телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync, към фотоапарата. Входът автоматично се превключва и снимката, заснета с фотоапарата, се извежда на телевизионния екран. 2 Натиснете бутона SYNC Menu на устройството за дистанционно управление на телевизора. 3 Работете с бутоните на устройството за дистанционно управление на телевизора. Опция Slide Show (Изреждане на изображения) Play 1 Image (Възпроизвеждане на единично изображение) Still/Movie Select (Избор на снимка/видеоклип) Image Index (Индекс с изображения) Select Folder (Изберете папка) Select Date (Изберете дата) Delete (Изтриване) Операция Автоматично започва да възпроизвежда изображения. Връща се към екран с единично изображение. Избира снимки или видеоклипове, които да се възпроизведат. Превключва в екран с индекс изображения. Избира папката с изображения, които ще се възпроизвеждат. Избира възпроизвеждане на видеоклипове от една дата. Изтрива изображения. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Забележки • Възможните операции са ограничени, когато фотоапаратът е свързан към телевизора чрез HDMI кабел. • Операциите могат да се извършват само чрез телевизор, който поддържа “BRAVIA” Sync. Операциите в SYNC менюто се различават в зависимост от свързания телевизор. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора. • Ако фотоапаратът извършва ненужни операции при работа с устройството за дистанционно управление на телевизора, когато е свързан към телевизор на друг производител посредством HDMI връзка, извършете [Menu] t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t [Off]. 140 BG

Преглед на триизмерни изображения За да прегледате триизмерни панорамни изображения, записани с този фотоапарат, на 3D телевизор, извършете следното. 1 Свържете фотоапарата към 3D телевизора, като използвате HDMI кабел (продава се отделно). 2 [Menu] t [Playback] t [3D Viewing] t [OK]. Триизмерните панорамни изображения, заснети с този фотоапарат, се извеждат на телевизионния екран. Когато изберете [Standard] или [Wide], можете да прегледате триизмерните панорамни изображения, като натиснете централната част на контролния диск. 1 Към HDMI конектор HDMI кабел 2 Към HDMI терминал Забележки • Когато изберете режим [3D Viewing], ще се изведат само триизмерните изображения. • Не свързвайте фотоапарата с другото оборудване чрез изходните терминали. Когато свържете фотоапарата с телевизор чрез изходните терминали, няма да се възпроизведат картина и звук. Подобна връзка може да създаде проблем във фотоапарата и/или свързаното оборудване. • Възможно е тази функция да не работи правилно с някои телевизори. Например, възможно е да не успеете да преглеждате видео, да извеждате изображения в триизмерен режим или да слушате звук от вашия телевизор. • Използвайте HDMI кабел с HDMI лого. • Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и щекер, подходящ за свързване с вашия телевизор, в другия край. z За да преглеждате нормални снимки на телевизионния екран Ако изберете [3D Viewing], на телевизионния екран ще се изведат само триизмерни изображения. За да прегледате нормални снимки, натиснете долната част на контролния диск, за да приключите [3D Viewing]. За да се върнете към 3D, натиснете отново долната част на контролния диск. За да изведете индекса с изображения, изберете [Menu] t [Playback] t [Image Index]. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 141 BG