Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Използване

Използване на “Image Data Lightbox SR” “Image Data Lightbox SR” ви позволява да извършвате следните операции: • Да извеждате и сравнявате RAW/JPEG изображения, записани с този фотоапарат. • Да оценявате изображения с оценки до 5. • Да задавате цветови етикети и др. • Да извеждате изображения в “Image Data Converter SR” и да ги настройвате. z Използване на “Image Data Converter SR” Обърнете се към помощния файл. Щракнете върху [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR]. За поддържаща информация относно “Image Data Converter SR” (само на английски) http://www.sony.co.jp/ids-se/ Използване на “PMB” С “PMB” вие можете да: • Прехвърляте изображения, заснети с фотоапарата, и да ги извеждате на монитора на компютъра. • Организирате изображения на компютъра по дата на записа и да ги преглеждате. • Ретуширате (намалявате ефекта на червените очи и др.), да отпечатвате и да изпращате изображения като приложения към електронна поща, да променяте датата на записа и др. • Отпечатвате или запазвате снимки с дата. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Забележка • “PMB” не е съвместим с Macintosh компютри. z Използване на “PMB” Вижте “PMB Help”. Щракнете два пъти върху (PMB Help) на десктопа. Или, щракнете върху [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help]. Интернет странница за поддръжка на “PMB” (само на английски): http://www.sony.co.jp/pmb-se/ 146 BG

Свързване на фотоапарата към компютъра 1 Поставете батерия с достатъчен заряд или свържете фотоапарата към мрежата от 220 V с променливотоков адаптер AC-PW20 (продава се отделно). 2 Включете компютъра и натиснете бутона (Възпроизвеждане). 3 Свържете фотоапарата към вашия компютър. Когато за първи път свържете фотоапарата посредством USB кабела, вашият компютър автоматично стартира използваната програма, за да разпознае фотоапарата. Изчакайте известно време. 1 Към USB жак на компютъра USB кабел (приложен в комплекта) 2 Към USB конектора Прехвърляне на изображения на компютър (Windows) “PMB” ви позволява лесно да прехвърляте изображения. За подробности относно функциите “PMB” вижте “Ръководство за PMB” Прехвърляне на изображения на компютър без да използвате “PMB” След извършването на USB връзката между фотоапарата и компютъра се извежда AutoPlay Wizzard; щракнете върху [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] или [MP_ROOT] t копирайте желаните изображения на компютър. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Прехвърляне на изображения към компютър (Macintosh) 1 Първо свържете фотоапарата към вашия Macintosh компютър. Щракнете два пъти върху новоразпознатото устройство t папката, в която са запазени изображенията, които желаете да копирате. 2 Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконата на твърдия диск Изображенията се копират върху вашия твърд диск. 3 Щракнете два пъти върху иконата на твърдия диск t желания от вас файл с изображение в папката, съдържаща копираните файлове. Изображението се извежда. Продължава r 147 BG