Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Азбучен

Азбучен указател Изтриване на USB връзката Предварително извършете процедурите от стъпки 1 до 3, описани по-долу, преди да: • Изключите USB кабела. • Извадите картата с памет. • Изключите фотоапарата. 1 Щракнете два пъти върху иконата за изключване в лентата със задачи 2 Щракнете върху (USB устройство за съхранение на данни) t [Stop]. 3 Проверете устройството в потвърждаващия прозорец и след това щракнете върху [ОК]. Икона за изключване Windows Vista Windows XP Забележка • Предварително изтеглете и пуснете иконата с устройството на картата с памет в иконата “Trash”, когато използвате Macintosh компютър, докато фотоапаратът е изключен от компютъра. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 148 BG

Отпечатване на снимки Можете да отпечатвате снимки по следните начини. • Директно отпечатване, като използвате принтер, който поддържа вида на вашата карта. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, приложени към принтера. • Отпечатване с помощта на компютър Можете да копирате изображения на компютър, като използвате приложения софтуер “PMB”, и след това можете да отпечатате изображенията. Можете да насложите датата върху изображението и да го отпечатате. За подробности вижте “PMB Help”. • Отпечатване във фотостудио Mожете да занесете карта с памет, съдържаща изображения, записани с вашия фотоапарат, във фотостудио. Ако във фотостудиото се поддържат услугите за отпечатване на фото изображения, съответстващи с DPOF стандарта, можете предварително да поставите знаци (Ред за отпечатване) на изображенията, които желаете да бъдат разпечатани, за да не ви се налага да ги избирате отново в студиото. Забележки • Не можете да отпечатвате RAW изображения. • Когато отпечатвате изображения, записани в режим [16:9], възможно е двата края на изображението да бъдат отрязани. • Не можете да разпечатвате панорамни изображения в зависимост от принтера. • Когато разпечатвате във фотостудио, обърнете внимание на следното: – Свържете се с магазина, за да проверите какви видове носители се поддържат. – Не забравяйте да занесете в магазина и адаптера за картата с памет (продава се отделно). Консултирайте се със служителите във фотостудиото. – Преди да отпечатате вашите изображения във фотоателие, копирайте (подсигурете) вашите данни на диск – Не можете да зададете броя разпечатки. – Ако желаете да отпечатате и дата върху изображението, се консултирайте с персонала във фотостудиото. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 149 BG