Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Предупредителни съобщения Ако на екрана се изведе някое от следните съобщения, следвайте инструкциите, описани по-долу. Incompatible battery. Use correct model. (Несъвместима батерия. Използвайте правилния модел.) • Заредена е несъвместима батерия. Set Area/Date/Time. (Задайте област/дата/час) • Задайте датата и часа. Ако не сте използвали фотоапарата дълго, заредете вградената акумулаторна батерия. Power insufficient (Захранването е недостатъчно) • Опитвате се да почистите матрицата (Режим на почистване), когато нивото на батерията е недостатъчно. Заредете батерията или използвайте променливотоковия адаптер (продава се отделно). Unable to use memory card. Format? (Невъзможност за използване на картата с памет. Форматирайте?) • Носителят на запис е форматиран на компютър и форматът на файла е модифициран. Изберете [OK] и след това форматирайте носителя на запис. Можете пак да използвате носителя на запис, но всички предишни данни на носителя ще бъдат изтрити. Възможно е форматирането да отнеме известно време. Ако все още се извежда съобщение, сменете носителя на запис. Memory Card Error (Грешка с носителя) • Заредили сте несъвместим носител на запис или форматирането не се е извършило. Reinsert memory card. (Отново заредете картата с памет.) • Зареденият носител на запис не може да се използва с вашия фотоапарат. • Носителят на запис е повреден. • Терминалът на носителя на запис е замърсен. This memory card may not be capable of recording and playing normally. (Възможно е тази карта с памет да не записва и не възпроизвежда правилно.) • Поставената карта не е съвместима фотоапарата. Processing…(Обработване…) • Съобщението се извежда, когато намаляването на смущенията се извършва за същото време, за което е бил отворен затворът. Не можете да снимате докато процесът се извършва. Можете да изключите функцията за намаляване на смущенията при дълга експозиция. Unable to display. (Извеждането е невъзможно.) • Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати или обработвани с компютър, да не се възпроизведат. Cannot recognize lens. Attach it properly. (Обективът не се разпознава. Прикрепете го правилно.) • Обективът не е прикрепен правилно или не е прикрепен изобщо. Ако се появи съобщение, прикрепете обектива отново. Ако съобщението се появява често, проверете дали контактните части на обектива и фотоапарата са чисти или не. • Когато прикрепяте към фотоапарата астрономичен телескоп или нещо подобно, задайте [Release w/oLens] в положение [Enable] (стр. 105). Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Продължава r 156 BG

• Функцията за устойчиво снимане не работи. Можете да продължите да снимате, но функцията за устойчиво снимане няма да работи. Изключете и отново включете фотоапарата. Ако иконата не изчезне, консултирайте се с упълномощен сервиз на Sony. Contains no still images. (Няма снимки.) Contains no movies. (Няма видеоклипове.) • На носителя на запис няма изображения. Image protected (Изображението е защитено) • Опитвате се да изтриете защитено изображение. Unable to print. (Невъзможно отпечатване.) • Опитвате се да маркирате изображения в RAW формат с DPOF знак за отпечатване. Camera overheating. Allow it to cool. (Фотоапаратът е прегрял. Оставете го да се охлади.) • Фотоапаратът се е нагорещил, защото сте го използвали продължително време на горещо място. Изключете захранването. Оставете фотоапарата да се охлади, докато отново е готов за снимки. • Температурата във вътрешността на фотоапарата се е повишила до неприемливо ниво, защото сте записвали твърде дълго време. Спрете записа. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто • Броят на изображенията надвишава този, за който е възможна обработка на данни от фотоапарата. • Не е възможно да регистрирате файла с базата данни. Използвайте “РМВ”, за да подсигурите всички изображения на компютъра и след това да ги възстановите на картата с памет. Азбучен указател Camera error (Грешка във фотоапарата) • Изключете захранването, извадете батерията, след което я поставете отново. Ако съобщението често се извежда, се консултирайте с упълномощен сервиз на Sony. Image Database File error. (Грешка с файла за обработка на изображенията.) • Съществува проблем с файла с базата данни. Изберете [Setup] t [Recover Image DB] t [OK]. Image Database File error. Recover? (Грешка с файла за обработка на изображенията. Възстановете?) • Не можете да записвате или възпроизвеждате видеоклипове, защото файлът с базата данни е повреден. Следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите данните. Unable to magnify. (Невъзможност за увеличаване.) Unable to rotate image. (Невъзможност за въртене на изображението.) • Възможно е изображенията, записани с други фотоапарати, да не могат да се увеличават и въртят. No images selected. (Изображенията не са избрани.) • Опитали сте се да отпечатате изображения без да сте определили такива. 157 BG Продължава r