Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Батерия “Info

Батерия “Info LITHIUM” Не можете да използвате батерия, различна от “InfoLITHIUM” NP-FW50 с вашия фотоапарат. Батерията “InfoLITHIUM” от серията W е обозначена с . Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна батерия, която има функция за обмен на информация, която е свързана с работните условия на батерията. Батерията “InfoLITHIUM” изчислява консумацията на електроенергия в зависимост от работните условия на фотоапарата и извежда времето на оставащия заряд в минути. Зареждане на батерията Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда между 10 0 С и 30 0 С. Ако зареждате батерията извън този температурен обхват, ефективното зареждане на батерията може да се окаже невъзможно. Ефективно използване на батерията • Работата на батерията се влошава при ниски температури. По този начин времето, през което може да се използват батерията на студено, е по-кратко. За по-дълга и безпроблемна употреба препоръчваме да сложите батерията в джоб близо до тялото, за да я затоплите, като поставите батерията във фотоапарата непосредствено преди снимките. • Честата употреба на светкавицата и записът на видеоклипове износват заряда на батерията по-бързо. • Препоръчваме ви да поддържате резервна батерия и правете контролни снимки преди истинските. • Не излагайте батерията на досег с вода. Батерията не е водоустойчива. • Не оставяйте батерията на крайно горещи места, като например в автомобил или на пряка слънчева светлина. Индикатор за времето на оставащия заряд Ако захранването се изключва, въпреки че индикаторът за време на оставащия заряд указва, че има достатъчно заряд в батерията, заредете отново батерията напълно. Обърнете внимание обаче, че понякога индикаторът може да не се възстанови, ако батерията се използва дълго време при високи температурни стойности, или ако е оставена напълно заредена, или ако се използва твърде често. Използвайте индикацията за оставащ заряд само като насока. Как да съхраняваме батерията • Ако не планирате да използвате батерията за дълъг период от време, разредете я напълно преди да я приберете за съхранение на сухо и хладно място. Зареждайте напълно и след това разреждайте батерията веднъж годишно, за да съхраните функциите й. • За да изразходвате напълно заряда на батерията, оставете фотоапарата в режим на изреждане на изображения, докато захранването изключи. • Винаги пренасяйте батерията в калъфче, за да предотвратите замърсяване на терминалите и потенциално късо съединение. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Продължава r 162 BG

Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Живот на батерията • Животът на батерията е ограничен. Капацитетът й намалява малко по малко в течение на експлоатацията или просто като минава време. Когато времето на използването е намаляло значително, вероятна причина затова може да бъде изтеклият живот на батерията. Купете нова. • Животът на батерията зависи от начина на съхранението и от работните условия за всяка от тях. Съдържание 163 BG