Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Почистване

Почистване Почистване на фотоапарата • Не докосвайте вътрешността на фотоапарата, като например контактните части на обектива. Издухайте праха от вътрешността на адаптера, като използвате продухваща четка*. За подробности относно почистването на матрицата вижте стр. 127. * Не използвайте спрейове, защото използването им може да причини неизправност. • Почиствайте повърхността на фотоапарата с меко парче плат, леко навлажнено с вода, след което добре подсушете повърхността със сух плат. Не ползвайте следните почистващи препарати и методи, защото те могат да повредят покритието на корпуса: – Не излагайте фотоапарата на въздействието на химически вещества като например разредители, бензин, алкохол, кърпички за еднократна употреба, репеленти срещу насекоми, слънцезащитни кремове или инсектициди. – Не докосвайте фотоапарата, ако по ръцете ви има следи от гореизброените вещества. – Не оставяйте устройството в контакт с гума или винил за дълъг период от време. Почистване на обектива • Не използвайте почистващи разтвори, съдържащи органични съставки, като разтворители или бензин. • Когато почиствате повърхността на обектива, махнете праха, като използвате вентилаторна четка с продухване. В случай, че частиците прах са полепнали по повърхността, почистете ги с меко парче плат или със салфетка, леко навлажнена с разтвор за почистване на обективи. Почиствайте с кръгови движения от центъра навън. Не пръскайте почистващия разтвор директно върху повърхността на обектива. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 166 BG

Азбучен указател Цифри 3D Панорама......................................................47 3D преглед........................................................141 A-Z AdobeRGB........................................................103 Racket: Cont........................................................59 “BRAVIA” Sync................................................140 BULB..................................................................50 CTRL FOR HDMI.............................................125 DISP.....................................................................34 DMF....................................................................61 DPOF...................................................................94 DRO/Auto HDR..................................................81 Eye-Fi карта......................................................138 Image Data Converter SR..................................145 Image Data Lightbox SR...................................146 ISO.......................................................................76 JPEG....................................................................74 Macintosh..........................................................145 PMB...................................................................146 PMB Launcher...................................................144 RAW....................................................................74 sRGB.................................................................103 USB връзка.......................................................126 Windows............................................................144 А-К Автоматичен преглед.........................................97 Автоматичен фокус............................................61 Автоматичен фокус за единично изображение.......................................................64 Автоматична настройка HDR...........................82 Автоматична настройка.....................................38 Автоматична светкавица...................................60 Автоматично програмиране..............................53 Автоматично фокусиране..................................61 Бавна синхронизация........................................60 Баланс на бялото................................................77 Батерия “InfoLITHIUM”..................................162 Бленда ................................................................52 Версия...............................................................128 Връщане на фабричните настройки ..............130 Възпроизвеждане на телевизионен екран ....139 Възпроизвеждане чрез преглед........................46 Възпроизвеждане...............................................25 Въртене...............................................................90 Гъвкаво спотово фокусиране............................63 Директно ръчно фокусиране............................61 Дисплей за възпроизвеждане..........................124 Дисплей с помощни насоки........................... 119 Език...................................................................116 Ефект на изображението.............................30, 42 Ефект на меки тонове на човешката кожа.... 31, 69 Задна синхронизация.........................................60 Запис ..................................................................23 На видеоклипове.....................................23 На снимки................................................23 Запис на звук за видеоклипове.......................108 Запис при нощни условия ................................40 Запис при нощни условия от ръка...................41 Запис при разпознаване на усмивка................ 67 Запис с приоритет на скоростта.......................56 Запис с/без обектив..........................................105 Защита.................................................................91 Звуков сигнал...................................................115 Зуум при възпроизвеждане...............................25 Идентификация на частите...............................11 Избор за автоматичен/ръчен фокус..................61 Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Продължава r 167 BG