Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене по

Търсене по примерни изображения Basic operations Използване на контролния диск и функционалните бутони Контролният диск и функционалните бутони ви позволяват да използвате различните функции на този фотоапарат. Съдържание Контролен диск Функционални бутони Контролен диск Когато извършвате запис, към контролния диск са зададени следните функции: DISP (Извеждане на съдържание) и (Компенсация на експозицията). Когато възпроизвеждате, към контролния диск са зададени следните функции: DISP (Извеждане на съдържание) и (Индекс с изображения). Можете да зададете функции към десния/левия бутони на контролния диск (стр. 109 и 110). Когато завъртите или натиснете дясната/лявата/горната/долната част на контролния диск, като следвате дисплея на екрана, можете да изберете опциите с настройки. Вашият избор ще се въведе, когато натиснете централната част на контролния диск. Търсене в менюто Азбучен указател Стрелката означава, че можете да завъртите контролния диск. Когато опциите се извеждат на екрана, можете да ги преглеждате, като завъртите или натиснете горната/долната/лявата/дясната част на контролния диск. Натиснете контролния диск в центъра, за да въведете избора си. 16 BG

Азбучен указател Функционални бутони Функционалните бутони имат различни приложения в зависимост от ситуацията. Ролята (функцията), която към текущия момент изпълнява всеки от функционалните бутони, се извежда на екрана. За да използвате функцията, изведена в горния десен ъгъл на екрана, натиснете функционален бутон А. За да използвате функцията, изведена в долния десен ъгъл на екрана, натиснете функционален бутон В. За да използвате функцията, изведена в центъра на екрана, натиснете контролния диск (функционален бутон С). Можете да зададете функции към функционалните бутони B и C (стр. 111 и 112). В това упътване функционалните бутони се извеждат чрез иконата или функцията на екрана. Съдържание Търсене по примерни изображения A C B В този случай функционален бутон А работи като бутона [Menu], а функционален бутон В работи като бутон [Shoot. Tips]. Функционален бутон С работи като бутона [Shoot Mode]. Търсене в менюто 17 BG