Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Area Setting

Area Setting (Настройка на областта) Help Guide Display (Дисплей с помощни съобщения) Power Save (Пестене на захранването) LCD Brightness (Яркост на LCD екрана) Display Color (Цвят на дисплея) Wide Image (Широко изображение) Playback Display (Дисплей за възпроизвеждане) CTRL FOR HDMI Demo Mode (Режим на демонстрация) Reset Default Извежда версията на фотоапарата и обектива/адаптера за монтиране. Задава настройка дали да извежда или не режима на демонстрация за видеоклипове. (Връщане на фабричните настройки)Връща настройките на фотоапарата към фабричните им стойности. Настройки за картата с памет Format (Форматиране) Форматира картата с памет. File Number (Номер на файла) Избира начина, който се използва за номерация на файловете на изображенията. Folder Name (Име на папката) Избира формата за име на папката. Select Shoot. Folder (Избор на Избира папката за запис. папка за запис) New Folder (Нова папка) Създава нова папка. Recover Image DB (Поправка на файла с база данни) Display Card Space (Извеждане на свободното място на картата) Избира областта, в която използвате фотоапарата. Включва или изключва дисплея с помощните съобщения. Задава времето, след което фотоапаратът преминава в режим на пестене на захранването. Задава яркостта на LCD екрана. Извежда цвета на LCD монитора. Избира начина на извеждане на широки изображения. Избира начина, който се използва за възпроизвеждане на портретни изображения. Задава настройка дали да управлявате фотоапарата с устройството за дистанционно управление на “BRAVIA” Sync-съвместим телевизор. USB Connection (USB връзка) Избира начина, който се използва за USB връзка. Cleaning Mode (Режим на Позволява ви да почиствате матрицата. почистване) Version (Версия) Поправя файла с база данни за видеоклипове, когато бъдат открити несъответствия. Извежда оставащото време за запис на видеоклипове и оставащия брой снимки, които можете да запишете на картата с памет. Eye-Fi настройки* Upload Settings (Настройки за Включва функцията за качване на фотоапарата, когато качване) използвате Eye-Fi карта. * Извежда се, когато използвате Eye-Fi карта (продава се отделно) с вашия фотоапарат. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 22 BG

Запис на изображения В тази част е обяснен записът на изображения, когато използвате фотоапарата с фабрично-зададените му настройки. Фотоапаратът сам преценява ситуацията и регулира настройките. 1 Регулирайте ъгъла на LCD екрана и придържайте фотоапарата. Функцията за разпознаване на сцена сработва. 2 За да направите снимка, натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате върху обекта, и след това натиснете бутона докрай, за да направите снимката. За да записвате видеоклипове, натиснете бутона MOVIE, за да започнете записа. Натиснете отново бутона MOVIE, за да спрете записа. Забележка • Можете да записвате непрекъснат видеоклип в продължение на 29 минути или докато размерът на файла достигне 2 GB. Времената за запис може да се различават в зависимост от околната температура или условията, при които се извършва записът. z Разпознаване на сцена Икона за разпознаване на сцена и упътване Функцията Разпознаване на сцена позволява фотоапаратът автоматично да разпознава условията на снимане и да заснеме кадъра, като използва най-подходящите настройки. • Фотоапаратът разпознава следните сцени: (Запис при нощни условия), (Запис при нощни условия с използване на статив), (Портрет при нощни условия), (Контражур), (Портрет с контражур), (Портрет), (Пейзаж) или (Макро), и извежда съответната икона и упътване на LCD екрана, когато сцената бъде разпозната. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 23 BG Продължава r