Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Picture Effect

Picture Effect (Ефект на изображението) Можете да задавате различни ефекти на изображенията в режим Творчески снимки. Изберете желания филтър с ефект, за да постигнете различни текстури. Съдържание 1 Натиснете централната част на контролния диск. 2 Изберете [Picture Effect] (Ефект на изображението), като завъртите контролния диск, след това натиснете централната част на контролния диск. 3 Изберете желания ефект, като завъртите контролния диск. : Постеризация (Цветна) : Постеризация (Черно-бяла) : Поп цветове : Ретро снимка : Частичен цвят (Червен) : Частичен цвят (Зелен) : Частичен цвят (Син) : Частичен цвят (Жълт) : Висок ключ : Едноцветен висок контраст : Ломография Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение. За подробности относно всеки филтър вижте стр. 42. Забележка • Когато е избрана настройка [Partial Color (Red)], [Partial Color (Green)], [Partial Color (Blue)] или [Partial Color (Yellow)], изображенията може да не запазят избрания цвят в зависимост от обекта. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 30 BG Продължава r

Soft Skin Effect (Ефект на меки тонове на човешката кожа) Можете лесно да зададете ефект на меките тонове на човешката кожа в режим Творчески снимки. Можете да записвате меки тонове, когато фотоапаратът разпознае лицето на обекта в режим Разпознаване на лица. Съдържание 1 Натиснете централната част на контролния диск. 2 Изберете [Soft Skin Effect] (Ефект на меките тонове на човешката кожа), като завъртите контролния диск, след това натиснете централната част на контролния диск. 3 Изберете желания ефект, като завъртите контролния диск. : Задава висока стойност за ефекта на меки тонове на човешката кожа. : Задава средна стойност за ефекта на меки тонове на човешката кожа. : Задава ниска стойност за ефекта на меки тонове на човешката кожа. Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение. Забележка • Тази функция може да не работи в зависимост от обекта. Self-Timer/Continuous Adv. (Таймер за самостоятелно включване/Непрекъснат запис) Можете лесно да зададете таймер за самостоятелно включване и опцията за продължителен запис в режим Творчески снимки. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 1 Натиснете централната част на контролния диск. 2 Изберете [Self-timer/Continuous Adv.] (Таймер за самостоятелно включване/Продължителен запис), като завъртите контролния диск, след това натиснете централната част на контролния диск. 3 Изберете желания ефект, като завъртите контролния диск. : Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера мига и се чуват звукови сигнали; след 10 секунди затворът се освобождава (таймер за самостоятелно включване: 10 сек). : Когато натиснете и задържите бутона на затвора, фотоапаратът записва изображения продължително (Запис с приоритет на скоростта). Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение. Забележка • Настройките за фокуса и яркостта на първата снимка се използват при следващите изображения в режим на запис с приоритет на скоростта. 31 BG Продължава r