Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Азбучен

Азбучен указател Vividness (Яркост) Можете лесно да регулирате яркостта в режим Творчески снимки. Съдържание 1 Натиснете централната част на контролния диск. 2 Изберете [Vividness] (Яркост), като завъртите контролния диск, след това натиснете централната част на контролния диск. 3 Изберете желаната яркост, като завъртите контролния диск. : Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да засилите яркостта на изображението. :Завъртете по посока, което е обратна на движението на часовниковата стрелка, за да намалите яркостта на изображението. Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение. Color (Цветност) Можете лесно да регулирате цветността в режим Творчески снимки. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 1 Натиснете централната част на контролния диск. 2 Изберете [Color] (Цветност), като завъртите контролния диск, след това натиснете централната част на контролния диск. 3 Изберете желаната цветност, като завъртите контролния диск. : Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да изберете по-топли цветове. : Завъртете по посока, която е обратна на движението на часовниковата стрелка, за да изберете по-студени цветове. Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение. 32 BG Продължава r

Азбучен указател Brightness (Осветеност) Можете лесно да регулирате осветеността в режим Творчески снимки. Съдържание 1 Натиснете централната част на контролния диск. 2 Изберете [Brightness] (Осветеност), като завъртите контролния диск, след това натиснете централната част на контролния диск. 3 Изберете желаната осветеност, като завъртите контролния диск. : Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да изсветлите изображението. : Завъртете по посока, която е обратна на движението на часовниковата стрелка, за да затъмните изображението. Натиснете [Cancel], за да възстановите оригиналното изображение. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 33 BG