Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Using functions with the

Using functions with the control wheel DISP (Съдържание на дисплея) Използване на контролния диск 1 Неколкократно натиснете DISP (Съдържание на дисплея) на контролния диск, за да изберете желания режим. Използване на менюто 1 По време на запис, [Menu] t [Camera] t [Display Contents]. По време на възпроизвеждане, [Menu] t [Playback] t [Display Contents]. 2 Завъртете контролния диск, за да изберете желания режим. По време на запис Disp. Basic Info Display Info. Извежда основна информация за запис. Графично извежда скоростта на затвора и стойността на блендата, освен в случаите, когато [Shoot Mode] е зададен в положение [Intelligent Auto], [Sweep Panorama] или [3D Sweep Panorama]. Извежда информация за записа. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател No Disp. Info. Не извежда информация за записа. 34 BG Продължава r

По време на възпроизвеждане Display Info. Извежда информация за записа. Съдържание Histogram Извежда разпределението на осветеността в графичен вид, както и информацията за записа. Търсене по примерни изображения No Disp. Info. Не извежда информация за записа. Търсене в менюто Забележка • Хистограмата не се извежда в следните режими на възпроизвеждане. – Видеоклип – Панорама – Изреждане на изображения z Какво е хистограма? Азбучен указател Хистограмата е графика, която показва разпределението на осветеността и показва колко пиксела с определена осветеност има в изображението. Когато изображението е светло, графиката е изместена към дясната страна, а при тъмно изображение графиката е изместена към лявата страна. Светкавица R (червено) Светлина • Когато изображението притежава нюанси в ниския или високия спектър, тази част се осветява в дисплея с хистограмата (Предупреждение за ограничение на светлината) G (зелено) B (синьо) 35 BG