Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Компенсация

Компенсация на експозицията Можете да регулирате експозицията на стъпки от 1/3 EV в обхват от -2.0 EV до +2.0 EV. 1 (Компенсация на експозицията) на контролния диск t желана стойност. Или, [Menu] t [Brightness/Color] t [Exposure Comp.] t желана стойност. Забележки • Не можете да използвате [Exposure Comp.], когато използвате следните функции: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Manual Exposure] • Ако снимате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата, е възможно желаният ефект да не бъде постигнат. z Регулиране на експозицията за постигане на по-добри изображения Преекспонация = твърде много светлина Избеляло изображение m Задайте [Exposure Comp.] към -. Правилна експозиция M Задайте [Exposure Comp.] към +. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател Недостатъчна експозиция = твърде малко светлина По-тъмно изображение • За да снимате обекти с по-светли тонове, задайте компенсацията на експозицията към страната +. За да направите по-привлекателни снимките на храни, снимайте храните малко по-светли от обикновено и на бял фон. • Когато снимате синьо небе, задайте компенсацията на експозицията към страната -. Така ще запишете ярки небесносини цветове. 36 BG

Азбучен указател Using functions in the menu Индекс с изображения Едновременно извежда няколко изображения. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 Натиснете (Индекс с изображения) на контролния диск. Извежда се индекс екран с 6 изображения. Можете да превключите в индекс екран с 12 изображения; [Menu] t [Playback] t [Image Index]. 3 За да се върнете в режим на възпроизвеждане на единично изображение, изберете желаното изображение и натиснете централната част на контролния диск. z Превключване между снимки и видеоклипове В индекс екрана с изображения, можете да превключите вида на изображенията, като изберете (снимки) или (видеоклипове) в лявата част на екрана, след което натиснете централната част на контролния диск. Не можете да извеждате едновременно снимки и видеоклипове в индекс екрана. Също така, можете да превключите вида на изображението, като използвате менюто (стр. 86). Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 37 BG