Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Ефект на

Ефект на изображението Можете да записвате изображения с филтри с ефекти, за да получите различни текстури. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Picture Effect] t желан режим Постеризация (Цветна) Постеризация (Черно-бяла) Създава изображения с висок контраст и абстрактен вид, като силно подчертава основните цветове. Създава изображения с висок контраст и абстрактен вид в черно-бели цветове. Съдържание Търсене по примерни изображения Поп цветове Създава изображения с ярки цветове, като подсилва цветните тонове. Търсене в менюто Ретро снимка Пресъздава вида на стара снимка с цветни тонове от вида сепия и нисък контраст. Азбучен указател Частичен цвят (Червен) Създава изображения, в които червеният цвят се запазва, а останалите цветове се преобразуват в черно-бели. Частичен цвят (Зелен) Създава изображения, в които зеленият цвят се запазва, а останалите цветове се преобразуват в черно-бели. 42 BG Продължава r

Частичен цвят (Син) Създава изображения, в които синият цвят се запазва, а останалите цветове се преобразуват в черно-бели. Съдържание Частичен цвят (Жълт) Висок ключ Създава изображения, в които жълтият цвят се запазва, а останалите цветове се преобразуват в черно-бели. Създава изображение с посочената атмосфера: светла, прозрачна, ефирна, нежна, мека. Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Едноцветен висок контраст Ломография Създава изображение с висок контраст в черно-бели цветове. Създава снимка с затъмнени краища и ясно изразени цветове, както при запис с ломо фотоапарат. Азбучен указател Забележки • Ако изберете [Picture Effect], когато сте избрали [RAW] или [RAW & JPEG], [Quality] временно се задава в положение [Fine]. • Когато изберете [Partial Color (Red)], [Partial Color (Green)], [Partial Color (Blue)] или [Partial Color (Yellow)], в зависимост от обекта е възможно изображенията да не запазят избрания цвят. 43 BG