Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Азбучен

Азбучен указател Предотвратяване на размазването при движение Този режим е подходящ за снимки на закрито без да се налага използването на светкавицата, с което размазването на обекта се редуцира. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Anti Motion Blur]. 2 Запис с бутона на затвора. Записва серия от 6 снимки с висока чувствителност и ги комбинира в една, за да се намали ефектът от вибрациите на фотоапарата и да се предотвратят смущенията и размазването. Забележки • Ако изберете [Anti Motion Blur], когато сте избрали [RAW] или [RAW & JPEG], качеството на изображението временно се задава в положение [Fine]. • Бутонът на затвора издава звуков сигнал 6 пъти, но се записва само едно изображение. • Намаляването на замъгляването е по-малко ефективно в следните ситуации: – При изображения на обекти с непостоянни движения. – Ако основният обект е твърде близо до фотоапарата. – При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст като например небе, пясъчни плажове или ливади. – При изображения с постоянно променяща се среда като например развълнувано море или водопад. • Когато използвате източник на светлина, който мига, като например флуоресцентно осветление, е възможно да се появят смущения. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто 44 BG

Панорама Позволява ви да създавате панорамни изображения от разнообразни сцени. Съдържание 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Sweep Panorama]. 2 Изравнете фотоапарата с края на сцената, която ще снимате, и натиснете бутона на затвора докрай. Търсене по примерни изображения 3 Завъртете фотоапарата към края на насочващата лента, като следвате индикацията на LCD екрана. Тази част няма да се запише. Търсене в менюто Насочваща лента Забележки • Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете фотоапарата по-бързо, за да създадете пълно панорамно изображение. • Когато сте избрали [Wide] в [Image Size], е възможно да не успеете да обходите целия обект за определеното време. В тези случаи ви препоръчваме да изберете [Standard] в [Image Size]. • Фотоапаратът продължава да снима, докато е в режим на панорамен запис, и затворът продължава да щрака, докато записът не приключи. • Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде ясно записано. • В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да са размазани. • В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление, осветеността или цветовете на съединеното изображение не винаги са еднакви. • Когато целият ъгъл на панорамата и ъгълът на заключване са крайно различни по отношение на осветеност, цветове и фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на заключване и снимайте отново. • Панорамният запис не е подходящ при следните ситуации: – Ако обектите се движат. – Ако обектите са твърде близо до фотоапарата – При изображения с повтарящ се мотив като например теракота, или такива с малък контраст, като например небе, пясъчни плажове или ливади. – При изображения с постоянно променяща се среда, като например развълнувано море или водопад. – При запис на обекти като слънцето и електрически светлини, които са много по-ярки от заобикалящата ги среда. • Не можете да записвате панорамни изображения в следните ситуации: – Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно. – Ако прекалено клатите фотоапарата. Азбучен указател 45 BG Продължава r