Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Приоритет на

Приоритет на блендата Замъглява и изостря предмети, които се намират пред и зад обекта. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Aperture Priority] t желана стойност. • По-малка F стойност: Обектът е на фокус, но средата около обекта е замъглена. • По-голяма F стойност: Обектът и заобикалящата го среда са на фокус. 2 Регулирайте фокуса и запишете обекта. Скоростта на затвора автоматично се регулира, за да постигнете правилна експозиция. При запис на видеоклипове се използва стойността на блендата, която сте задали преди да стартирате записа. Бленда (F стойност) Забележки • Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Изберете тези опции, като прибирате или изваждате светкавицата с пръст. • Ако след настройката с натискането на бутона на затвора наполовина не можете да постигнете правилна експозиция, скоростта на затвора мига. Въпреки че можете да снимате с тази настройка, препоръчваме ви да я нулирате. • Яркостта на изображението на LCD екрана може да се различава от реалното заснето изображение. • Не можете да регулирате стойността на блендата, докато записвате видеоклипове. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто z Бленда По-малката F стойност (отварянето на блендата) стеснява обхвата за фокусиране. Това ви позволява да фокусирате обекта добре и да разфокусирате заобикалящата среда. (Дълбочината е по-малка.) Азбучен указател По-голямата F стойност (стесняването на блендата) разширява обхвата за фокусиране. Това ви позволява да снимате в дълбочина. (Дълбочината е по-голяма.) 52 BG

Търсене в менюто Азбучен указател Режим на автоматично програмиране Докато експозицията се регулира автоматично от фотоапарата, вие можете да зададете функции за запис като например можете да зададете ISO чувствителност, настройки за Креативен стил или да активирате оптимизатора на динамичния обхват. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Program Auto]. 2 Задайте функциите за запис според вашите желания. 3 Регулирайте фокуса и запишете обекта. Забележка • Не можете да изберете [Flash Off] и [Autoflash] в режим [Flash Mode]. Изберете тези опции, като прибирате или изваждате светкавицата с пръст. Съдържание Търсене по примерни изображения 53 BG