Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Режим на

Режим на запис Можете да зададете режима за запис - например продължителен запис, запис с таймера за автоматично включване или експозиционен клин. 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t желан режим. (Single-shot Adv.) (Запис на единично изображение) (Continuous Adv.) (Продължителен запис) (Speed Priority Cont.) (Запис с приоритет на скоростта) Записва една снимка. Нормален режим на запис. Записва изображения продължително, докато бутонът на затвора е натиснат наполовина (стр. 55). Записва изображения продължително с висока скорост, докато бутонът на затвора е натиснат наполовина (стр. 56). Настройките на фокуса и яркостта за първото изображение се използват и за останалите снимки. Съдържание Търсене по примерни изображения (Self-timer) (Запис с таймера за автоматично включване) (Self-timer(Cont.)) (Продължителен запис с таймера за автоматично включване) (Bracket: Cont.) (Продължителен запис с използване на техниката експозиционен клин) Записва изображения след 10 или 2 секунди (стр. 57). Записва изображения продължително след 10 секунди (стр. 58). Записва три изображения, всяко от които с различна експозиция (стр. 59). Търсене в менюто Азбучен указател Забележка • Не можете да промените настройките, когато използвате следните функции: - [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] - [Anti Motion Blur] - [Sweep Panorama] - [3D Sweep Panorama] - [Auto HDR] 54 BG

Търсене в менюто Азбучен указател Продължителен запис Записва изображения продължително, докато бутонът на затвора е натиснат наполовина. 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Continuous Adv.]. Забележка • Не можете да използвате [Continuous Adv.] със следните функции: – [Scene Selection] без режими [Sports Action] и [Hand-held Twilight] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] – [Auto HDR] Съдържание Търсене по примерни изображения 55 BG