Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Продължителен запис с таймера за автоматично включване Записва продължително броя изображения, който сте задали, след като 10-секундният таймер изтече. Можете да изберете най-добрата снимка измежду няколкото записани. 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer(Cont.)]. 2 [Options] t желан режим За да отмените таймера, изберете [Single-shot Adv.]. (Продължителен запис с таймера за автоматично включване: 10 сек. 3 изображения) (Продължителен запис с таймера за автоматично включване: 10 сек. 5 изображения) Забележка Записва три или пет снимки продължително след като 10-секундният таймер изтече. Когато натиснете бутона на затвора, лампичката на таймера за самостоятелно включване мига и се чуват звукови сигнали, докато затворът сработи. • Не можете да използвате [Self-timer (Cont.)] със следните функции: – [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] – [Auto HDR] Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 58 BG

Продължителен запис с използване на техниката експозиционен клин Записва три изображения като променя експозицията за всяко от тях и преминава от основна експозиция в по-тъмна и след това в по-светла. Натиснете и задръжте бутона на затвора, докато записът с промяна на експозицията приключи. След приключване на записа можете да изберете изображение, което да е подходящо за вашия вкус. 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.]. 2 [Options] t желан режим. За да отмените експозиционния клин, изберете [Single-shot Adv.]. (Продължителен запис с Изображенията се записват със зададеното използване на експозиционен клин: 0.3 EV) отклонение в стойността на експозицията (стъпки) (Продължителен запис с от основната експозиция. използване на експозиционен клин: 0.7 EV) Забележки • Не можете да използвате [Bracket: Cont.] със следните функции: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] – [Auto HDR] • Последната снимка се извежда в режим на автоматичен преглед. • В режим [Manual Exposure], експозицията се променя, като регулирате скоростта на затвора. • Когато регулирате експозицията, тя се променя спрямо компенсираната стойност. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 59 BG