Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Търсене в

Търсене в менюто Азбучен указател DMF (Директен ръчен фокус) 1 [Menu] t [Camera] t [AF/MF Select] t [DMF]. 2 Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате автоматично. 3 Задръжте бутона на затвора натиснат наполовина и завъртете пръстена за фокусиране на обектива, за да постигнете остър фокус. Забележки • [Autofocus Mode] се фиксира в положение [Single-shot AF]. • Не можете да изберете тази опция, ако сте поставили A-байонет обектив (продава се отделно). Съдържание Търсене по примерни изображения 62 BG

Област за автоматично фокусиране Избира областта, в която да се фокусира. Използвайте тази функция, когато фокусирането в автоматичен режим е трудно. 1 [Menu] t [Camera] t [Autofocus Area] t желан режим. Съдържание (Мулти фокус) Фотоапаратът определя коя от 25-те AF области да се използва за фокусиране. Когато натиснете бутона на затвора наполовина в режим на запис на снимка, около областта, която е на фокус, се появява зелена рамка. • Когато функцията за разпознаване на лица е включена, автоматичният фокус е с приоритет върху лицата. AF рамка на визьора Търсене по примерни изображения Center (Фокусиране в центъра) Фотоапаратът използва AF областта, която се намира в центъра. Търсене в менюто AF рамка на визьора Flexible Spot (Гъвкаво спотово фокусиране) Премества областта за фокусиране, за да фокусирате върху малка област, като натиснете горната/долната/ дясната/лявата част на контролния диск. Азбучен указател AF рамка на визьора Забележки • Когато тази функция е зададена в положение, различно от [Multi], не можете да използвате функцията [Face Detection]. • Опцията [Multi] се избира, когато използвате следните функции: – При запис на видеоклип – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] • Когато използвате рефлектора за автоматично фокусиране, настройката за [Autofocus Area] не е валидна и AF областта се извежда с пунктирана линия. Автоматичният фокус се задава с приоритет на централната област. 63 BG