Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Режим на

Режим на автоматично фокусиране Изберете режима на фокусиране, подходящ за движението на обекта. 1 [Menu] t [Camera] t [Autofocus Mode] t желан режим. Съдържание Single-shot AF (Автоматичен фокус за единично изображение) Continuous AF (Продължителен автоматичен фокус) Фотоапаратът фокусира и фокусът се заключва, когато натиснете бутона на затвора наполовина. Използвайте този режим, когато обектът не се движи. Фотоапаратът продължава да фокусира, докато бутонът на затвора е натиснат и задържан наполовина. Използвайте този режим, когато обектът се движи. Търсене по примерни изображения Забележки • [Single-shot AF] се избира, когато използвате следните функции: – [Intelligent Auto] – [Self-timer] – [Scene Selection], освен [Sports Action] – [Picture Effect] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] – Когато използвате A-байонет обектив (продава се отделно). • Когато режимът на експониране е зададен в положение [Sports Action] в [Scene Selection], се избира опцията [Continuous AF]. • В режим [Continuous AF], аудио сигналите няма да се чуват, когато обектът е на фокус. Търсене в менюто Азбучен указател 64 BG

Прецизен цифров зуум Можете да правите снимки, докато приближавате в центъра. 1 [Menu] t [Camera] t [Precision Dig. Zoom]. 2 Завъртете контролния диск и регулирайте зуум скалата. Можете да увеличите до 10 пъти. 3 За да спрете приближаването, натиснете [Exit]. Забележки • Не можете да задавате тази опция, когато използвате следните функции: – [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] – [RAW] или [RAW & JPEG] в [Quality] – [Auto HDR] в [DRO/Auto HDR] • Ако натиснете бутона MOVIE, докато [Precision Dig. Zoom] работи, функцията се отменя, изображението на екрана се връща в нормален размер и записът на видеоклипа стартира. • Когато използвате зуум по цифров път, качеството на изображението ще бъде по-лошо, отколкото преди използването му. Ако използвате вариообектив, препоръчваме ви първо максимално да приближите изображението по оптичен път, след което да използвате цифров зуум, ако е необходим. • Когато използвате функцията за прецизен цифров зуум заедно с функцията за ефект на изображението, възможно е ефектът да изглежда прекалено подчертан на LCD екрана преди да го запишете. Този феномен няма да повлияе на самото изображение. • Когато използвате функцията за прецизен цифров зуум, настройката за [Autofocus Area] е невалидна и областта за автоматично фокусиране се извежда с пунктирана линия. Автоматичният фокус се задава с приоритет на централната област. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател 65 BG