Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Guide pratique Bulgare

Разпознаване

Разпознаване на лице Разпознава лицата на обектите и автоматично настройва фокуса, светкавицата, експозицията и баланса на бялото. Можете да изберете лице, върху което да се фокусира с приоритет. Рамка за разпознаване на лице (Оранжева) Когато фотоапаратът разпознава повече от един обект, устройството ще прецени кой е основният обект и ще зададе фокуса според приоритета. Рамката за разпознаване на лицето на основния обект става оранжева. Когато натиснете бутона на затвора наполовина, рамките за разпознаване на лица на обекти, които са на фокус, стават зелени. Рамка за разпознаване на лице (Бяла) 1 [Menu] t [Camera] t [Face Detection] t желан режим. Съдържание Търсене по примерни изображения (Off) (Auto) (Child Priority) (Adult Priority) Не използва функцията за разпознаване на лица. Избира лицето, върху което фотоапаратът автоматично да извърши фокусиране. Разпознава и записва с приоритет детски лица. Разпознава и записва с приоритет лицата на възрастни. Търсене в менюто Забележки • Не можете да използвате [Face Detection] със следните функции: – Запис на видеоклипове – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Manualfocus] – [Precision Dig. Zoom]. • Можете да изберете [Face Detection] само когато режимът на фокусиране е зададен в положение [Multi] или ако режимът на измерване е зададен в положение [Multi]. • Можете да разпознаете до 8 лица от обектите. • Възможно е, в зависимост от условията, лицата на възрастните и децата да не се разпознаят правилно. • По време на запис с функцията [Smile Shutter], [Face Detection] автоматично се задава в положение [Auto], дори ако сте задали в положение [Off]. Азбучен указател 66 BG

Запис на усмивка Когато фотоапаратът разпознае усмивка, затворът се освобождава автоматично. 1 [Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t [On]. 2 Изчакайте усмивката да бъде разпозната. Когато нивото на усмивката надвиши точката b на индикатора, фотоапаратът автоматично записва изображението. Ако натиснете бутона на затвора, докато извършвате операция по запис на усмивка, фотоапаратът записва изображението и след това се връща в режим на запис на усмивка. 3 За да излезете от режима за запис на усмивки, [Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t [Off]. Забележки Рамка за разпознаване на усмивка Индикатор за разпознаване на усмивка • Не можете да използвате [Smile Shutter] със следните функции: – [Hand-held Twilight] в [Scene Selection] – [Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Manualfocus] – [Precision Dig. Zoom] • Ако обектът не е на фокус, затворът не се освобождава, дори когато нивото на усмивката надвиши точката b. Реорганизирайте композицията или яркостта, за да може фотоапаратът да фокусира лесно. • Записът на усмивки автоматично приключва, когато капацитетът на картата с памет се изчерпи. • Възможно е усмивките да не се разпознаят правилно в зависимост от условията. • Режимът на запис автоматично преминава в положение [Single-shot Adv.]. Съдържание Търсене по примерни изображения Търсене в менюто Азбучен указател z Съвети за запис на по-добри усмивки 1 Не закривайте очите с бретони. Не закривайте лицето с шапка, маска, очила и др. 2 Опитайте да разположите лицето точно срещу фотоапарата и да поставите фотоапарата на възможно най-близка равнина. Когато очите са присвити, разпознаването е по-вероятно. 3 Усмихнете се възможно най-широко. Усмивката се разпознава по-лесно, когато зъбите са открити. • Затворът сработва, когато някое от лицата, които фотоапаратът е разпознал, се усмихне. • Ако не бъде разпозната усмивка, задайте [Smile Detection] в менюто. 67 BG